Последни новини:  Награждаване на победителите в математическия турнир Иван Салабашев - 2010   Класиране на математическия турнир Иван Салабашев - 2010   Класиране на математическото състезание „Европейско кенгуру” - 2010 г. - Пловдив http://smb-plovdiv.org/EK2010_tablitsa_Plovdiv.htm   Награждаване на победителите в математическия турнир Иван Салабашев   

27.11.2021 - Публикувано е националното класиране за състезанието Европейско кенгуру.

На 24 март 2007 г. в цялата страна се проведе регионалният кръг на най-масовото математическо състезание “Европейско кенгуру”. В него взеха участие около 16 000 ученици от 2 до 12 клас в 54 селища. Списъци на всички участници по класове и брой събрани точки са качени на сайта на Съюза на математиците в България: http://www.math.bas.bg/smb Въз основа на приетия Регламент за провеждане на Международното състезание „Европейско кенгуру” специално избрана Комисия допусна до Финалния кръг на състезанието 262 ученици. Класираните на първите три места във всяка от петте възрастови групи придобиват права по смисъла на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Националната комисия „Европейско кенгуру” към Съюза на математиците в България на свое заседание от 13.05.2007 г. взе следните решения: 1) Финалният кръг на Международното състезание „Европейско кенгуру” да се проведе на 10 юни 2007 г. от 11:00 часа в София (Софийска математическа гимназия). 2) В него да участват всички ученици, попаднали в Националното класиране от 3 до 12 клас, както и участвалите на френски език и в затруднено положение. На учениците от 2 клас да бъде предложено, по желание, да участват с темата за 3-4 клас. 3) За всичките 5 възрастови групи са подготвени по 5 тестови задачи с избираем отговор, 1 задача със свободен отговор и 1 задача с описване на решението. За всеки верен отговор на задачите с избираем или свободен отговор се присъждат 5 точки, а задачите с описване на решението се оценяват с 0-10 точки. Времето за работа е 75 минути. 4) Таксата за участие във Финалния кръг е 5 лв. и се внася преди състезанието.


СМБ - Пловдив

Copyright © 2006 СМБ-Пловдив