Последни новини:  Награждаване на победителите в математическия турнир Иван Салабашев - 2010   Класиране на математическия турнир Иван Салабашев - 2010   Класиране на математическото състезание „Европейско кенгуру” - 2010 г. - Пловдив http://smb-plovdiv.org/EK2010_tablitsa_Plovdiv.htm   Награждаване на победителите в математическия турнир Иван Салабашев   

23.10.2021 - Математическото състезание „Европейско кенгуру”

Уважаеми дами и господа, Всяка година по решение на Европейската асоциация „Кенгуру без граници” в цяла Европа, Канада, Мексико, Бразилия и Казахстан се провежда математическото състезание „Европейско кенгуру”. МОН съвместно със Съюза на математиците в България, Асоциация за развитие на образованието, Фондация “Млада България” ежегодно провеждат състезанието и в нашата страна. В Пловдив състезанието се организира от РИО на МОН, СМБ – Пловдив, ОМГ „Акад. Кирил Попов” и Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. То ще се проведе на 21 март 2009 г. в ОМГ „Акад. Кирил Попов” http://omg-bg.com/ и Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” http://fmi-plovdiv.org/ . Начален час на състезанието е 11:00 часа. Времетраенето е 75 минути. Състезанието ще бъде на български и френски език според желанието на учениците (желанието за езика се дава при самото записване за участие). За провеждане на областния кръг Началникът на РИО на МОН назначава със заповед областна комисия. Областната комисия организира оценяването в съответствие с регламента, изготвя разпределителен протокол за броя на оценителите и броя работи, проверени и оценени от всеки член на областната комисия. В срок до 14 работни дни от състезателния ден областната комисия изготвя протокол за явилите се ученици и техните резултати, както и протокол за класираните ученици за националния кръг и техните резултати. За националния кръг се класират учениците, които са в по-горния клас на съответната група и на областния кръг са получили 90% или повече от максималния брой точки в тази група, както и учениците, които са в по-долния клас на съответната група и на областния кръг са получили 85% или повече от максималния брой точки. За участниците на френски език процентите са съответно 75% и 70%, а за учениците със специални образователни потребности – 65%. Началникът на РИО на МОН заверява с подпис и печат двата протокола и в 2-дневен срок ги изпраща в МОН, включително и на магнитен носител. Попадналите в националната класация ще бъдат поканени за участие в националния кръг, който ще се проведе на 6 юни 2009 г. в София. Всички участници в националния кръг ще получат сертификат за участие. Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, за класиралите се от първо до трето място в петте възрастови групи (3-4, 5-6, 7-8, 9-10 и 11-12 клас) 15 души, ще получат дипломи, подписани и тържествено връчени от Министъра на образованието и науката, като разходите им по престоя ще бъдат за сметка на мероприятието. Същите ще ползват привилегията за получаване на стипендии по цитираната по-горе наредба. Съгласно регламента за прием в специалностите на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, за конкурсна оценка се признава и отличното представяне в регионални и национални състезания, организирани с участието на факултета. И от това състезание ще се признават конкурсни оценки 6.00, 5.80 и 5.60, ако резултатите на зрелостниците покрият съответните критерии. И тази година в състезанието ще участват ученици със специални образователни потребности. За всички тях ще има специална тема. Разпределението на възрастовите групи е следното: I група - 2 клас (18 задачи), II група - 3 и 4 клас (24 задачи), III група - 5 и 6 клас (30 задачи), IV група - 7 и 8 клас (30 задачи), V група - 9 и 10 клас (30 задачи), VI група - 11 и 12 клас (30 задачи). За всички групи времетраенето е 75 минути. Второкласници не участват в състезанието на френски език. Класирането на участниците на френски език е отделно от останалото, но се извършва по същия начин и по класове. Френските текстове отговарят на българските, както следва: Epreuve Ecoliers = II група, Epreuve Benjamins = III група, Epreuve Cadets = IV група, Epreuve Juniors = V група, Epreuve Etudiants = VI група. Вноската за правоучастие е в размер на 6.00 (шест) лева. Записване за участие и внасяне на вноска правоучастие се извършва не по-късно от 20.03.2009 г. (петък). Записването за участие става в ОМГ „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив в канцеларията на ОМГ на една от следните дати: 12 (четвъртък), 13 (петък), 16 (понеделник), 17 (вторник), 18 (сряда), 19 (четвъртък) и 20 (петък) март 2009 г. от 08:30 до 16:30 часа. СМБ-Пловдив разполага със специализиран уеб сайт http://www.smb-plovdiv.org, на който ще бъде изнесена допълнителна информация за състезанието, включително и самото класиране след него. 11.03.2009 г. гр. Пловдив


СМБ - Пловдив

Copyright © 2006 СМБ-Пловдив